සෝඩියම් හයුලූරොනේට් ආලේපන ශ්රේණිය

  • Sodium Hyaluronate Cosmetics Grade

    සෝඩියම් හයුලූරොනේට් ආලේපන ශ්රේණිය

    සෝඩියම් හයුලූරොනේට් ඉතා ජල හිතකාමී වන අතර එය හොඳම මොයිස්චරයිසින් සාධකයේ ක්‍රියාකාරිත්වය ඇති අතර බැක්ටීරියා වැනි බාහිර ද්‍රව්‍ය විනිවිද යාම වැළැක්වීම මගින් සමේ ආසාදන වැනි රෝග වළක්වයි.එබැවින්, එය කදිම "ස්වාභාවික මොයිස්චරයිසර්' සාධකයක් ලෙස සලකනු ලබන අතර විවිධ සම, දේශගුණය සහ පරිසරය සඳහා සුදුසු විලවුන් සඳහා බහුලව භාවිතා වේ.