ජල විච්ඡේදනය සෝඩියම් හයුලූරොනේට්

  • Hydrolyzed Sodium Hyaluronate

    ජල විච්ඡේදනය සෝඩියම් හයුලූරොනේට්

    ජල විච්ඡේදනය කරන ලද සෝඩියම් හයුලුරොනේට් ඉතා අඩු අණුක බර HA ( < 10000 da ) වේ.එය ඉක්මනින් ස්ට්රැටම් කෝනියම් තුළට විනිවිද යාමට හැකි අතර සමෙහි මොයිස්චරයිසින් කල් පවතින ලෙස තබා ගත හැකිය.මෑත වසරවලදී, හයිඩ්‍රොලයිස්ඩ් සෝඩියම් හයුලුරෝනේට් සෝඩියම් හයුලුරෝනේට් වැඩි වැඩියෙන් අවධානයට ලක්ව ඇත .වසර ගණනාවක පර්යේෂණ හා සංවර්ධනයෙන් පසුව .ලී යංhජල විච්ඡේදනය කරන ලද සෝඩියම් හයුලූරොනේට් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ විප්ලවීය වෙනසක් සිදු කරන ලදී.අපගේ ජල විච්ඡේදනය කරන ලද සෝඩියම් හයුලුරොනේට් හි අණුක බර 5000 da වන අතර එය සම හරහා අවශෝෂණය කර ගත හැකිය, සම ගැඹුරින් රැකබලා ගැනීම, මොයිස්චරයිසින් කිරීම, අළුත්වැඩියා කිරීම, සමේ ප්‍රත්‍යාස්ථතාව වැඩි කිරීම යනාදිය.